جدیدترین پست ها

نثر

کلبه ای از جنس دریا

بدان ای بهترین من، اگر با من خسته بمانی با اشک چشمانم کلبه ای از ...

Read More »

می نویسم از دنیا

در میان این همه سکوت و تنهایی در میان این همه غریبی و بی کسی ...

Read More »

هفت سین دل

چه زیباست اغازسال نودربهارطبیعت وچه زیباترخواهدشداگردلهایمان راباهفت سینی مملوازسلام.سرزندگی.سخاوت.سجده.سازندگی.سازش وسادگی بیارایم

Read More »

دنیای وارانه

در دنیایی که هیچ چیز وهیچ کس در جای خویش نیست ارزش یک دل سیر ...

Read More »

اشعار

اسکرول نثرها

کلبه ای از جنس دریا

می نویسم از دنیا

هفت سین دل

دنیای وارانه

يا مرگ يا آزادي

ارامش

می روم تا…

دنیا

بهترین دوست بزرگترین دشمن

بگویید

ازادی از این دنیا

مرگ شیرین

اسکرول اشعار

642-997   , 599-01   , 70-981   , 220-802   , NSE4   , 1Y0-201   , C_HANAIMP151   , 70-680   , 400-201   , AND-401   , 1Z0-803   , 9A0-385   , C_TAW12_731   , EX200   , 1Y0-201   , CAS-002   , 70-981   , 300-101   , PEGACSA71V1   , JN0-633   , 101   , JN0-343   , 350-018   , 070-346   , AWS-SYSOPS   , 70-534   , MB6-702   , 70-461   , NSE7   , 74-678   , C_TAW12_731   , 70-487   , PEGACPBA71V1   , 070-466   , 9L0-012   , 70-466   , 156-215-77   , 640-911   , JN0-343   , CISSP   , 9A0-385   , 1Z0-808   , 810-403   , C_TFIN52_66   , 70-410   , 1Z0-434   , JN0-102   , EX200   , N10-006   , 1Z0-061   , 1Y0-201   , PK0-003   , 642-732   , 101-400   , 700-260   , 70-332   , ICGB   , 599-01   , 70-494   , 2V0-620   , 70-487   , 400-051   , SSCP   , 700-260   , 640-911   , 70-488   , 70-463   , C2010-595   , HP0-S42    | 74-343    | 6209    | MB2-702    | MB6-703    | 1z0-414    | 700-801    | 300-075    | 1Y0-201    | 300-070    | DEV-501    | 70-466    | 70-534    | 3002    | C2030-284    | HP2-B115    | 70-532    | 101    | LX0-103    | MB2-701    | 642-874    | 100-101    | 70-534    | C4040-251    | M70-301    | 300-101    | MB2-704    | 400-051    | 1z0-429    | 1V0-601    | 3002    | 70-341    | HP0-D30    | 70-488    | E10-001    | 98-349    | 220-802    | CISSP    | 1z0-400    | MB6-702    | C2090-560    | 300-070    | EX300    | 1z0-429    | MB5-705    | AWS-SysOps    | A00-211    | HP2-Z36    | HP0-J73    | 9L0-012    | HP5-B04D    | HP0-A113    | 640-911    | C4040-251    | C4090-971    | 1Z0-061    | 70-410    | 1z0-400    | 810-401    | 70-486    | 642-874    | 70-412    | 70-489    | M70-201    | C_HANASUP_1    | 74-343    | 300-085    |