جدیدترین پست ها

نثر

ازادی بی دوست

عمری است اسیرم؛ اسیر قفسی تنگ، میله های قفسم فرسوده و میل پرواز ندارم. چنان ...

Read More »

تنهایی و اهنگ و ترانه

دوست دارم در تمام لحظات عمر خویش با همدم همیشه همراهم، تنهایی تا آخرین نفس ...

Read More »

خدا را می پرستم

ابتدا می خواستم بنویسم من قلم را می پرستم، چون قلم ها نوشتند و من ...

Read More »

شب تنهایی سکوت

شب تنهایی سکوتو چه زیباتر خواهد شد اگر اشک های چشم بر لب های خندان ...

Read More »

اشعار

اسکرول نثرها

ازادی بی دوست

تنهایی و اهنگ و ترانه

خدا را می پرستم

شب تنهایی سکوت

جايگاه انسانها

بزرگترین دروغ

ای کاش

فریاد

قلم

آزادي

کلبه ای از جنس دریا

می نویسم از دنیا

اسکرول اشعار

642-997   , 599-01   , 70-981   , 220-802   , NSE4   , 1Y0-201   , C_HANAIMP151   , 70-680   , 400-201   , AND-401   , 1Z0-803   , 9A0-385   , C_TAW12_731   , EX200   , 1Y0-201   , CAS-002   , 70-981   , 300-101   , PEGACSA71V1   , JN0-633   , 101   , JN0-343   , 350-018   , 070-346   , AWS-SYSOPS   , 70-534   , MB6-702   , 70-461   , NSE7   , 74-678   , C_TAW12_731   , 70-487   , PEGACPBA71V1   , 070-466   , 9L0-012   , 70-466   , 156-215-77   , 640-911   , JN0-343   , CISSP   , 9A0-385   , 1Z0-808   , 810-403   , C_TFIN52_66   , 70-410   , 1Z0-434   , JN0-102   , EX200   , N10-006   , 1Z0-061   , 1Y0-201   , PK0-003   , 642-732   , 101-400   , 700-260   , 70-332   , ICGB   , 599-01   , 70-494   , 2V0-620   , 70-487   , 400-051   , SSCP   , 700-260   , 640-911   , 70-488   , 70-463   , C2010-595   , HP0-S42    | 74-343    | 6209    | MB2-702    | MB6-703    | 1z0-414    | 700-801    | 300-075    | 1Y0-201    | 300-070    | DEV-501    | 70-466    | 70-534    | 3002    | C2030-284    | HP2-B115    | 70-532    | 101    | LX0-103    | MB2-701    | 642-874    | 100-101    | 70-534    | C4040-251    | M70-301    | 300-101    | MB2-704    | 400-051    | 1z0-429    | 1V0-601    | 3002    | 70-341    | HP0-D30    | 70-488    | E10-001    | 98-349    | 220-802    | CISSP    | 1z0-400    | MB6-702    | C2090-560    | 300-070    | EX300    | 1z0-429    | MB5-705    | AWS-SysOps    | A00-211    | HP2-Z36    | HP0-J73    | 9L0-012    | HP5-B04D    | HP0-A113    | 640-911    | C4040-251    | C4090-971    | 1Z0-061    | 70-410    | 1z0-400    | 810-401    | 70-486    | 642-874    | 70-412    | 70-489    | M70-201    | C_HANASUP_1    | 74-343    | 300-085    |